ZAPOR. ŠTEV.

 

 NAZIV KONCESIONARJA  KONCESIONIRANE DEJAVNOSTI
1 MZ  Vet d.o.o., Pesnica 21 a, Pesnica pri Mariboru koncesionar za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije ter dezinfekcije prevoznih sredstev
 

2

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (skrajšano: NLZOH), Prvomajska ulica 1, 2000 MariborLokacija Murska Sobota, Arhitekta Novaka 2 b, Murska Sobota koncesionar za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije
3 Veterinarska ambulanta KRI&ZA d.o.o., Cirkovce 50, Cirkovce koncesionar za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije
4 NLZOH, Prvomajska ulica 1, 2000 MariborLokacija Celje, Ipavčeva 18, Celje koncesionar za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije
5 Preventiva Insekt d.o.o., Šempas 174 b, 5261 Šempas, v najetih prostorih v Vrhpolju 54,  Vipava koncesionar za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije
6 VET.AM.JATA, d.o.o. Slomškova 30,  Domžale koncesionar za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije
7 NLZOH, Prvomajska ulica 1,  MariborLokacija Kranj, Gosposvetska 12, Kranj koncesionar za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije
8 DDD, dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija, d.o.o., Ferarska 30 in Vojkovo nabrežje 38, Koper koncesionar za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije ter dezinfekcije prevoznih sredstev
9 Magnetik d.o.o., Blejska Dobrava 25, Blejska Dobrava koncesionar za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije
10 NLZOH, Prvomajska ulica 1,  MariborLokacija Maribor, Prvomajska ul. 1, Maribor koncesionar za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije
11 NLZOH, Prvomajska ulica 1, MariborLokacija Novo mesto, Mej vrti 5, Novo mesto koncesionar za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije
12 Veterinarska bolnica Maribor, d.o.o. Šentiljska cesta 109, Maribor koncesionar za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije
13 FARMA veterinarska ambulanta, d.o.o., Podlog 1, Šempeter koncesionarja za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije
14 OVA KG RAKIČAN, d.o.o., Ižakovci 188, Beltinci koncesionar za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije
15 Veterinarska ambulanta BUBA, d.o.o., Rožna dolina 5, Grosuplje koncesionar za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije ter dezinfekcije prevoznih sredstev
16 LEKS d.o.o., Zaloška 155, Ljubljana koncesionar za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije
17 NLZOH, Prvomajska ulica 1,  MariborLokacija Ljubljana, Zaloška 29, Ljubljana koncesionar za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije
18 Veterinarska bolnica in lekarniška postaja, d.o.o., Gradiška c. 6 , Lenart koncesionar za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije ter dezinfekcije prevoznih sredstev
19 GINKO d.o.o., Kvedrova 11, Sevnica koncesionar za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije
20 Veterinarska postaja Ormož, d.o.o., Ljutomerska  25, Ormož koncesionar za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije
21 Veterinarska postaja Šmarje pri Jelšah,d.o.o., Rogaška cesta 46, Šmarje pri Jelšah koncesionar za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije
22 Veterinarska postaja Ljubljana, d.o.o., Cesta v Mestni log 517a,  Ljubljana koncesionar za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije
23 Diagnoza veterinarska ambulanta, d.o.o., Vodnikova cesta 243,  Ljubljana koncesionar za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije
24 Inštitut za DDD, Ipavčeva 18 a, Celje, OE Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 22, Slovenska Bistrica koncesionar za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije
25 Veterinarska postaja Slovenj Gradec, d.o.o.Celjska 10 a, 2380 Slovenj Gradec koncesionar za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije
26 Veterinarska postaja Brestanica, d.o.o., Šolska 15, Brestanica koncesionar za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije ter dezinfekcije prevoznih sredstev
27 Živalski vrt Ljubljana, Večna pot 70,  Ljubljana koncesionar za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije,dezinsekcije in deratizacije na obeh lokacijah zavoda – v Živalskem vrtu Ljubljana, Večna pot 70, Ljubljana in v Zavetišču za zapuščene živali, Gmajnice 30, Ljubljana
28 ZVC Lipej – Šerbec,d.o.o., Zasebni veterinarski center, Ulica 11. novembra 43 a,  8273 Leskovec koncesionar za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije ter za dezinfekcijo že očiščenih prevoznih sredstev
29 Veterinarska ambulanta Perutnina Ptuj Veterinarstvo, d.o.o., Potrčeva 6, 2250 Ptuj koncesionar za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije
30 Veterina Mozirje, d.o.o., Cesta na lepo njivo 10,  Mozirje koncesionar za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije ter dezinfekcije prevoznih sredstev
31 Cons 1, d.o.o., Lipovci 59, Beltinci koncesionar za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije, razen izvajanja dezinfekcije prevoznih sredstev (Limbuška cesta 35, Limbuš)
32 Veterinarska ambulanta Tolmin, d.o.o., Trg tigrovcev 1( prej Rutarjeva 35), Tolmin koncesionar za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije ter dezinfekcije prevoznih sredstev
33 Veterina Dobro Grosuplje, d.o.o., Ljubljanska cesta n.h., Ivančna Gorica koncesionar za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije
34 Veterina Novo mesto, d.o.o., Šmarješka cesta 2, Novo mesto koncesionar za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije
35 Veterinarski dom Domžale, d.o.o., Cesta talcev 10, Domžale koncesionar za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije
36 Veterinarska obratna ambulanta IHAN, d.o.o., Breznikova 89, Domžale koncesionar za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije ter dezinfekcije prevoznih sredstev
37 Ambulanta za male živali Pobrežje, d.o.o., Prečna ulica 9 b,  Maribor koncesionar za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije
38 Veterinarska postaja Sevnica, d.o.o., Cesta na grad 14 a,  Sevnica koncesionar za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije
39 Veterinarska postaja Trebnje, d.o.o., Pekel 8,  Trebnje koncesionar za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije
40 Veterinarska bolnica Brežice, d.o.o., Prešernova cesta 17/a, Brežice koncesionar za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije
41 Veterinarska ambulanta Ljutomer, d.o.o., Razlagova 7, Ljutomer d.o.o. koncesionar za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije
42 Veterina Jagodič, d.o.o., Dole 9, Šentjur pri Celju koncesionar za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije ter za dezinfekcijo že očiščenih prevoznih sredstev tipa avtomobilske prikolice
43  Veterinarstvo Šentjur, d.o.o., C. Leona Dobrotinška 12, Šentjur pri Celju koncesionar za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije ter za dezinfekcijo že očiščenih prevoznih sredstev
44 ŠANTL veterinarska ambulanta, d.o.o., Bolehnečici 4 C, Sveti Jurij ob Ščavnici koncesionar za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije
45  Veterinarska postaja Konjice, d.o.o., Ob potoku 2 b, Slovenske Konjice koncesionar za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije ter za dezinfekcijo že očiščenih prevoznih sredstev
46 Veterinarska postaja Radlje ob Dravi, d. o. o, Koroška c. 49, Radlje ob Dravi koncesionar za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije
47 KGZS-ZAVOD LJ, v Osemenjevalnem centru Preska, Cesta v Bonovec 1,  Medvode koncesionar za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije
48 Veterinarska postaja Prevalje, d.o.o., Pri postaji 9, Prevalje koncesionar za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije
49 V.A. VERNIK, d.o.o., Moškanjci 79,  Gorišnica koncesionar za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije
50 ZASVET veterinarska postaja, d.o.o., Izlake 48,  Izlake koncesionar za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije ter za dezinfekcijo že očiščenih prevoznih sredstev

Vir: http://www.uvhvvr.gov.si/

Stran je v posodabljanju— naročila ne bodo izpolnjena. Opusti

preloader